Käyttöehdot

Tämä internet-sivusto (“Sivusto”) on Weetabix Limited -yhtiön (“Weetabix”) ylläpitämä. Weetabix hallinnoi Sivustoa Isosta-Britanniasta käsin, eikä sen vuoksi esitä, että sen sisältö on kaikkien muiden alueiden lainsäädännön mukaista. Jos käytät Sivustoa Ison-Britannian ulkopuolelta, varmista, ettet riko paikallista lainsäädäntöä. Sivuston käyttäminen edellyttää, että hyväksyt seuraavat käyttöehdot sekä Tekijänoikeus/Tavaramerkkitiedotteen. Käyttäjän tulee olettaa, että kaikki sivuston sisältö tekijänoikeuksineen on yksinoikeudella Weetabixin omaisuutta.

 1. Weetabix varaa oikeuden muuttaa Sivuston käyttöehtoja, tietoja, materiaaleja ja tiedotteita milloin tahansa tai väliaikaisesti tai pysyvästi lakkauttaa Sivuston tai minkä tahansa sen osan milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta. Käyttäjän kannattaa tarkistaa mahdolliset käyttöehtojen muutokset tältä sivulta joka kerta vieraillessaan Sivustolla.
 2. Sivuston sisältö on Weetabixin ja sen lisenssinantajien omaisuutta. Sisällön kopioiminen, levittäminen, välittäminen, jakeleminen, muokkaaminen, uudelleennäyttäminen tai muu käyttäminen kokonaan tai osittain on kiellettyä. Yhden kopion lataaminen yhdelle tietokoneelle ja yhden paperikopion tulostaminen vain ja ainoastaan omaan ei-kaupalliseen yksityiskäyttöön on sallittua, edellyttäen että tekijänoikeus/tavaramerkkihuomautuksia ei muuteta tai poisteta. Lisätietoja löydät tekijänoikeus/tavaramerkkitiedotteestamme.
 3. Weetabix pyrkii mahdollisuuksien mukaan varmistamaan, että Sivustolla oleva tieto (myös kaikki ravitsemusväitteet) pitää paikkansa ja noudattaa relevanttia lainsäädäntöä, mutta yhtiö ei anna mitään lausuntoa tai takuuta paikkansapitävyydestä eikä näin ollen ota siitä minkäänlaista vastuuta.
 4. Weetabix ei valvo Sivustoon eri tavoin linkitettyjen kolmansien osapuolten sivustojen sisältöä eikä ole vastuussa siitä, eikä vastaa niiden tai niiden sisällön käytöstä mihinkään liiketoimeen käyttäjän ja kyseisten sivustojen välillä. Weetabix ei takaa eikä väitä, että minkään sivuston sisällön tai sivustolla näytetyn materiaalin käyttö ei loukkaa sellaisten kolmansien osapuolten oikeuksia, jotka eivät ole Weetabixin omistamia tai sen tytäryhtiöitä.
 5. Sivustolle luovuttamiasi henkilötietoja käytetään Yksityisyydensuojakäytäntöjemme ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
 6. WEETABIX EI TAKAA, ETTÄ SIVUSTON KÄYTTÖ TAI SAATAVUUS ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI HÄIRIÖTÖNTÄ TAI VIRUSTURVALLISTA, EIKÄ YHTIÖ EIVÄTKÄ SEN LISENSSINANTAJAT OTA VASTUUTA HAITTAOHJELMIEN AIHEUTTAMISTA VAHINGOISTA. HAITTAOHJELMAT SAATTAVAT TARTUTTAA TIETOKONEESI TAI MUUN OMAISUUTESI TAI VAIKUTTAA NIIDEN TOIMINTAAN KÄYTTÄESSÄSI TAI SELATESSASI SIVUSTOA TAI LADATESSASI SIELTÄ MITÄ TAHANSA MATERIAALIA. KAIKKI SIVUSTON KÄYTTÖ TAI SELAAMINEN TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA.
 7. TÄMÄN LISÄKSI, LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, WEETABIX TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA MISTÄÄN SUORASTA TAI EPÄSUORASTA MENETYKSESTÄ, VAHINGOSTA, KUSTANNUKSISTA TAI VAATEISTA SOPIMUSUHTEESEEN TAI OIKEUDENLOUKKAUKSEEN (JOHON SISÄLTYY MYÖS LAIMINLYÖNTI) LIITTYEN TAI MUUTEN JOHTUEN SIVUSTON TAI SEN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN TAI PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ. RAJOITTAMATTA EDELLÄSANOTTUA JA SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN RAJOISSA WEETABIX EI ANNA MINKÄÄNLAISTA SUORANAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA SIVUSTOSTA TAI SEN SISÄLLÖSTÄ. .
 8. WEETABIX SULKEE POIS KAIKKI TAKUUT JA EHDOT (ASETUSTEN MERKITSEMÄT JA MUUT), MUTTA MIKÄÄN EI POISSULJE TAI RAJOITA VASTUUTA VILPILLISESTÄ HARHAANJOHTAMISESTA TAI KUOLEMASTA TAI RUUMIINVAMMASTA, JOKA ON TULOSTA WEETABIXIN TAI SEN LISENSSINANTAJIEN TUOTTAMUKSELLISESTA TOIMINNASTA .
 9. MIKÄLI JOKIN NÄISTÄ EHDOISTA ON LAITON, PÄTEMÄTÖN TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTON, SE EI VAIKUTA JÄLJELLEJÄÄVIEN EHTOJEN PÄTEVYYTEEN TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUTEEN .
 10. Nämä käyttöehdot ovat käyttäjän ja Weetabixin välinen sopimus ja niihin sovelletaan Englannin lainsäädäntöä, ja käyttäjä suostuu alistamaan kaikki kiistat Englannin tuomioistuinten tuomiovaltaan.
 11. Sivustolla näkyvät tavaramerkit, logot ja kuviot ovat Weetabixin rekisteröityjä ja/tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, eikä minkään sivustolla olevan voi katsoa myöntävän suorasti tai epäsuorasti lisenssiä tai mitään muutakaan oikeutta näiden tavaramerkkien käyttämiseen. Kaikki käyttö ilman Weetabixin myöntämää lupaa on ehdottomasti kielletty ja tullaan katsomaan Weetabixin immateriaalioikeuksien loukkaukseksi. Weetabix ilmoittaa pidättävänsä kaikki oikeudet ja että se tulee suojelemaan ja toteuttamaan kaikkia immateriaalioikeuksiaan täysimittaisesti lain puitteissa kaikkia loukkauksia tai millä tahansa tavalla toteutettua laitonta väärinkäyttöä vastaan.
 12. Weetabix Food Company is the trading name of Weetabix Limited HUOMIO: MIKÄLI ET HYVÄKSY KAIKKIA EDELLÄ MAINITTUJA KÄYTTÖEHTOJA, PYYDÄMME SINUA LOPETTAMAAN SIVUSTON KÄYTÖN VÄLITTÖMÄSTI .

Weetabix Limited (Yhtiötunnus 267687), Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northants, England, NN15 5JR.